Pon-Pet: 9:00 - 12:00; 14:00 - 20:00 ; Sub: 9:00 - 14:00 ; po dogovoru

DNS – DINAMIČKA NEUROMUSKULARNA STABILIZACIJA

Procjena i izrada plana programa

Koristi se kod problema sa kralježnicom, smanjenog mišićnog tonusa, bolova i ograničenja pokreta kukova i ramena, kod sportaša i rekreativaca (prevencija ozljeda, povećanje sportskih performansi).

DNS nije samo tehnika, već cjelovita strategije u svrhu boljeg razumijevanja neurofizioloških principa lokomotornog sustava (sustava za kretanje), a obuhvaća znanje i teorijsku bazu te vještine pregleda, liječenja i načine vježbanja (funkcionalni pristup). Jedinstveni pristup manualnoj rehabilitaciji usmjeren prema aktivaciji „integriranog sustava stabilizacije“ u svrhu poboljšanja funkcionalnog statusa.U DNS-u se govori o pojmu ”central stability for distal mobility” (centralna stabilnost za distalnu mobilnost). Ako je trup stabilan, ekstremiteti se mogu kretati bez ograničenja, te lakše proizvesti silu potrebnu za izvođenje pokreta.

DNSDNS