Pon-Pet: 9:00 - 12:00; 14:00 - 20:00 ; Sub: 9:00 - 14:00 ; po dogovoru

INDIVIDUALAN TRETMAN

  • FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA  (uvid u problem, uzimanje anamneze, procjena posture)
  • IZRADA PLANA I PROGRAMA FIZIOTERAPIJE  ( Individualan program vježbi ovisno o vrsti problema)
  • PREOPERATIVNA REHABILITACIJA (Hod sa štakama, poboljšanje opće kondicije)
  • POSTOPERATIVNA REHABILITACIJA (povećanje opsega pokreta, povratak snage ,fleksibilnosti i funkcije)

 

Tretman Tretman